fbpx

Tööandja autoga kodus. Kodukontoris. COVID-19 ju?

Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamist käsitletakse erisoodustusena ning erisoodustuse maksustatavaks väärtuseks on 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse maksustatav väärtus sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot.

Kas kodus parkimine on seotud tööandja ettevõtlusega või on tegemist maksustatava erisoodustusega?

Kodus parkimist või elukoha ja töökoha vahelisi sõite saab sõltuvalt asjaoludest paljudel juhtudel käsitleda tööandja ettevõtlusega seotuna, mis ei too kaasa erisoodustuse maksustamise kohustust. Kuid kas COVID-ist tingitud kodukontor võiksid anda siin ühe võimaluse juurde?

Ma arvan küll! Tõenäoliselt saab paljudel juhtudel põhjendada kodus parkimist just praegusest olukorrast tingitud kodukontoriga. Küll aga tuleb silmas pidada, et kodus parkimine võib jätta mulje isiklike sõitude tegemise kiusatusest. Ehk tõenduskoormus on sellisel juhul natuke rohkem maksukohustuslase poole kaldu.

Samas olen märganud palju neid juhtumeid, kus sõiduauto kasutamist maksustati varasemalt erisoodustusena ainult selle tõttu, et töötaja kasutas autot töökoha ja elukoha vahel sõitmiseks. Äkki on nüüd olukord muutunud ja kodust ongi saanud töökoht ning isiklikke sõite enam ei olegi? Kas teadsid, et saad Maanteeametis märget muuta? Kasvõi iga kuu! Käibemaksu mahaarvamise piirangut see ei mõjuta (KMS § 30 lg 8 – nn 1 aasta lukk) aga erisoodustust küll.

Nii autode maksustamisest kui ka teistest maksuvabastustest räägin põhjalikumalt 11.09 veebiseminaril “KASUTA ÄRA KÕIK MAKSUVABASTUSED”.

Otsi sündmust