fbpx

Laen omakapitali? Kuidas deklareerida TSD lisal 7?

Negatiivset omakapitali on võimalik taastada teatud juhtudel ka kohustuses oleva laenu “kirjamisega” omakapitali koosseisus olevasse vabatahtlikku reservi võil läbi laenu allutamise võlausaldajate nõuetele.

Sellest, milliseid dokumente peaks vormistama, et nii õiguslikult kui ka raamatupidamislikult saaks lugeda sellise instrumendi omakapitali osaks, räägin 09.11 toimuval veebiseminaril “NEGATIIVSE OMAKAPITALI TAASTAMINE”.

Kuid kas ja kuidas peaks deklareerima sellist kajastamist aga TSD lisal 7? Maksu- ja Tolliamet toob oma juhendis järgmised näited:

Näide 3

Vabatahtlik reserv on moodustatud kooskõlas äriseadustikuga omaniku poolt antud laenuga (nõudega) äriühingule. Sisuliselt ei ole enam tegemist tagastamisele kuuluva laenuga. Sellelt summalt ei arvestata intressi, ei ole kohustust tagasi maksta. Äriühingu kohustus kanti omakapitali mais 2015. a summas 20 000.00 eurot. Osaühingul oli varasemalt maksuhaldurile deklareeritud omakapitali sissemakse 2556.00 eurot, mis tuleb üle eelneva lisa 7 osa Ia koodilt 7070.

Maksustamisperioodi lõpuks välja maksmata omakapitali osa 22 556.00 eurot kantakse järgmise kalendrikuu lisa 7 osa Ia koodile 7040. Vormi INF 1 ei esitata, sest maksustamisperioodil väljamakseid koodil 7060 ei tehtud.

Näide 4

„Reserv“ on moodustatud omaniku laenuga (nõudega) äriühingule otsuse alusel ja juhul, kui äriühing on taastanud netovara suuruse, tõstetakse „reserv“ raamatupidamises uuesti kohustuseks omaniku vastu ja makstakse laenuna tagasi. Siinkohal ei ole oluline, kuidas seda „reservi“ nimetatakse, kas vabaks, vabatahtlikuks vms.

Antud juhul on tegemist olukorraga, mida maksumaksjad praktiseerivad ja maksuhaldur annab hinnangu ainult maksustamise seisukohalt, s.t tegemist ei ole sissemaksega omakapitali, mida lisa 7 osa Ia koodil 7030 ei deklareerita.

Kas kahekordne eitus tähendab siin jaatust? Kas deklareeritakse või ei deklareerita? Õige vastus on tegelikult natuke põhjalikum. Lisaks sissemakse deklareerimisele on küsimus ka väljamakse deklareerimises. Kas omakapitali väljamakse tuleks deklareerida omakapitalist “kohustuseks tagasi tõstmise” hetkel või kohustuse hilisemal täitmisel? Nii nendest kui ka muudest nüanssidest räägin põhjalikult 09.11 toimuval veebiseminaril “NEGATIIVSE OMAKAPITALI TAASTAMINE”. 

Otsi sündmust